Loading
  • Opening Times: Monday - Saturday 8.00 - 17.00
(+66)2-757-4792-5 admin@tongchang.co.th

หมวดหมู่: News

13 posts
สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯคาดปี 2561 ส่อส่งออกข้าวไทยได้มากกว่า เป้าที่ตั้งต้นปี หลังอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แห่ซื้อเพิ่ม 1-2 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2561 มีแนวโน้มที่จะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากที่ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างอินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 1-2 ล้านตัน และฟิลิปปินส์มีแผนจะนำเข้าข้าวเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า5 แสนตัน     อ่านต่อ..........https://www.posttoday.com/economy/559080..........   Read more สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯคาดปี 2561 ส่อส่งออกข้าวไทยได้มากกว่า เป้าที่ตั้งต้นปี หลังอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แห่ซื้อเพิ่ม 1-2 ล้านตัน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงยอดจดประกอบกิจการและขยายกิจการ 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.60) ว่า ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มียอดจดประกอบโรงงานและขยายกิจการรวม 2,469 โรงงาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มียอดรวม 2,442 โรงงาน ด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น 151,223 คน จากปีที่ผ่านมา มียอดรวม Read more โรงงานขยายกิจการพุ่งรับอีอีซี

ธุรกิจอาหารอาเซียน เป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของประชากรรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับศักยภาพด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย อีกทั้งยังเกิดการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อช่วงปลายปี 2558 แม้จะยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่ธุรกิจอาหารก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนมากที่สุด ปัจจุบันตัวเลขการส่งออกอาหารไทย ที่รายงานโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมากถึง 122,000 ล้านบาท โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ CLMV มีมูลค่าการส่งออกมากถึงครึ่งหนึ่ง โดยแนวโน้มอาหารที่กำลังมาแรงในอาเซียน โดยส่วนใหญ่เป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น วันนี้จะขอนำเสนอเทรนดธุรกิจอาหารในอาเซียน Read more เทรนด์อาหารยุคใหม่-ที่-smes-ต้องรู้ก่อนรุกอาเซียน

ดีเคเอสเอชขยายและยกระดับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรม ดีเคเอสเอชขยายและยกระดับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ได้ขยายและยกระดับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เป็นศูนย์ฯที่มีความทันสมัย โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร การขยายศูนย์ฯแห่งนี้จะช่วยให้ดีเคเอสเอชสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรมขนมหวาน เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม อาหารแปรรูป และอาหารเสริม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม ดีเคเอสเอช ผู้นำในการจัดจำหน่ายสารประกอบอาหารและสารเคมีชนิดพิเศษรวมถึงบริการด้านการขยายตลาด ได้ลงทุนครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยขยายและยกระดับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์ฯที่มีความทันสมัยในกรุงเทพมหานคร   ศูนย์นวัตกรรมฯ แห่งนี้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการทางด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญแก่คู่ค้าทางธุรกิจในประเทศไทย ปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้พัฒนาสารตั้งต้นกว่า Read more ดีเคเอสเอชขยายและยกระดับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรม

ก.แรงงาน ลุยปั้นผู้ประกอบอาหารไทย เพิ่มศักยภาพไปต่างแดน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนโยบายส่งเสริม "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และได้กำหนดมาตรการที่จะส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารที่ล้ำสมัย ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านแรงงานและผู้ประกอบการที่มีความสุภาพ มีจิตบริการและความมีเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากำลังแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น Read more ก.แรงงาน ลุยปั้นผู้ประกอบอาหารไทย เพิ่มศักยภาพไปต่างแดน

      นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยนับแต่ปี 2561 ว่า คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 ในอัตรา 5.3-10.3% โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ในช่วง 1.07-1.12  ล้านล้านบาท กลุ่มประเทศอาเซียน ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยที่สัดส่วนการส่งออก 30% รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น 14% สหรัฐฯ 10% จีนและแอฟริกามีสัดส่วนเท่ากัน 9% ตามลำดับ นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า Read more สถาบันอาหาร คาดส่งออกปี 61 โต 5.3-10.3% มีมูลค่าส่งออก 1.07 – 1.12 ล้านลบ.

ตั้งแต่สมัยที่ฮ่องกงอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟู ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพึ่งพาแรงงานเป็นหลัก ข้าวซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารจากคาร์โบไฮเดรทจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสร้างพลังงานให้กับแรงงาน ต่อมาเมื่อฮ่องกงก้าวเข้าสู่ยุคสังคมเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นแรงงานที่ใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานที่ใช้แรงกาย ข้าวในบริบททางสังคมฮ่องกงจึงได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรเพียง 7 ตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในแต่ละปีฮ่องกงจะนำเข้าข้าวประมาณ 3 แสนตัน โดยในปี 2558 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยคิดเป็นสัดส่วน 55.5% หรือ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี Read more อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

                                      นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม Read more ดันเกษตร สู่เอสเอ็มอี ตั้งเป้าปั้นผู้ประกอบการอำเภอละแห่งทั่ว ปท.

> ข้าวนาปรัง ความชื้น 15% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,650 บาท/เกวียน ความชื้น 25% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6,350 บาท/เกวียน ความชื้น 15% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 11,350 Read more ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน

ยอดส่งออกข้าวปี”60 ทะลุ 11.2 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดันราคาข้าวเปลือกมะลิพุ่งตันละ 16,000 บาท เท่าโครงการจำนำ จับตาปัจจัยเสี่ยงบาทแข็ง-อากาศเปลี่ยน กระทบส่งออกปี”61 หดเหลือ 9.5 ล้านตัน พาณิชย์เตรียมประชุมข้าวครบวงจร 14 ม.ค.นี้ ถกปมขึ้น “บัญชีควบคุมข้าว” ไล่บี้ตรวจสต๊อกข้าวปูพรมทั้งประเทศ โรงสีหวั่นกระทบราคาตลาดดิ่ง ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การส่งออกข้าวเดือนธันวาคม Read more ราคาข้าวเปลือกพุ่งรับอานิสงส์ส่งออกปี”60ทุบสถิติ

ธกส.ประเมิน ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิด จะปรับราคาเพิ่มขึ้นในปี 2561 ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าราคาสินค้าปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องจับตาราคาน้ำมันและปัญหาภัยธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า แนวโน้มราคาสินค้าในปี 2561 น่าจะไม่แตกต่างจากปี 2560 มากนัก โดยเฉพาะในส่วนของราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง แต่ยังต้องจับตาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆ จะเป็นปัจจัยหลักที่จะมาส่งผลให้ราคาสินค้าผันผวนได้ ขณะที่ทิศทางราคาสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกันกับราคาน้ำมัน ที่ขณะนี้ปรับตัวสุงขึ้น ทั้งในส่วนภาคบริการ ยานพาหนะและการขนส่ง มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2561 Read more คาดปี 61 ราคาสินค้าเกษตรพุ่ง

บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด TongChang Packing Machine (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจด้านการผลิดและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในอุสาหกรรมเครื่องชั่งบรรจุ อาหารสัตว์ชนิดผง และบรรจุวัสดุประเภทข้าว, เมล็ดข้าวโพด, ถั่ว, งา, เมล็ดกาแฟ, น้ำตาลทราย,เมล็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ประสิทธิภาพของเครื่องชั่งมีความแมนยำ และเที่ยงตรงสูงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวกการผลิต ใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม เครื่องชั่งบรรจุภัณฑ์มีหลายรุ่น โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิต ที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานคนได้ การทำงานสามารถบรรจุได้อย่างรวดเร็ว

Read more ทำความรู้จักกับ บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เราจะเป็นผู้นำด้านอุสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยในอนาคต อีกทั้งยังคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่ออุสาหกรรมโลก</53>

liu Ying Ming Founder & CEO

thThai
en_USEnglish thThai