Loading
  • Opening Times: Monday - Saturday 8.00 - 17.00
(+66)2-757-4792-5 admin@tongchang.co.th

ป้ายกำกับ: Working Process

6 posts

              จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้พริกขี้หนูของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถูกแดดเผาไหม้แห้งเหี่ยว ผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่เกษตรกรต้องช่วยกันรีบเก็บพริกขายก่อนกำหนด เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยไว้นานอีก 4 – 5 วัน จะได้รับความเสียหายยกสวน โดยเกษตรกร บอกว่า พริกขี้หนูนั้นสู้ความแรงของแดดไม่ไหว แม้จะใช้น้ำช่วยรดแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากน้ำระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ปกติจะเก็บพริกขี้หนูในช่วงอายุ Read more ร้อนจัด! เกษตรกรเร่งเก็บพริกขี้หนูขายก่อนกำหนด

บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด TongChang Packing Machine (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจด้านการผลิดและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในอุสาหกรรมเครื่องชั่งบรรจุ อาหารสัตว์ชนิดผง และบรรจุวัสดุประเภทข้าว, เมล็ดข้าวโพด, ถั่ว, งา, เมล็ดกาแฟ, น้ำตาลทราย,เมล็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ประสิทธิภาพของเครื่องชั่งมีความแมนยำ และเที่ยงตรงสูงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวกการผลิต ใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม เครื่องชั่งบรรจุภัณฑ์มีหลายรุ่น โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิต ที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานคนได้ การทำงานสามารถบรรจุได้อย่างรวดเร็ว

Read more ทำความรู้จักกับ บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เราจะเป็นผู้นำด้านอุสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยในอนาคต อีกทั้งยังคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่ออุสาหกรรมโลก</53>

liu Ying Ming Founder & CEO

ความพร้อมในการผลิตและอุสาหกรรมที่มีความน่าชื่อถือ มามากกว่า 40 ปี ที่พร้อมส่งมอบความประทับใจในการบริการให้แก่ธุรกิจของคุณ และพัฒนาความยั่งยืนในอุสาหกรรมไทยสู่อุสาหกรรมโลก

Read more ความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าสู่อุสาหกรรมไทย

ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

Posted on

ข้าวนาปรัง
ความชื้น 15% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,100 บาท/เกวียน
ความชื้น 25% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6,600 บาท/เกวียน
ความชื้น 15% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 13,000 บาท/เกวียน
ความชื้น 25% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 10,750 บาท/เกวียน
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16,400 บาท/เกวียน
ตลาดกลางพืชไร่  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 17,000 บาท/เกวียน
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 17,666 บาท/เกวียน
โรงสีกิจทวียโสธร  อ.เมือง จ.ยโสธร 17,000 บาท/เกวียน
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 17,000 บาท/เกวียน
โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ 17,000 บาท/เกวียน
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16,000 บาท/เกวียน
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

thThai
en_USEnglish thThai