บริษัท ตงชางเครื่องชั่ง (ประเทศไทย) จำกัด

TongChang Packing Machine (Thailand) Co., Ltd.

เป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจด้านการผลิดและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในอุสาหกรรมเครื่องชั่งบรรจุ อาหารสัตว์ชนิดผง และบรรจุวัสดุประเภทข้าว, เมล็ดข้าวโพด, ถั่ว, งา, เมล็ดกาแฟ, น้ำตาลทราย,เมล็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ประสิทธิภาพของเครื่องชั่งมีความแมนยำ และเที่ยงตรงสูงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวกการผลิต ใช้ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม

เครื่องชั่งบรรจุภัณฑ์มีหลายรุ่น โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิต ที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานคนได้ การทำงานสามารถบรรจุได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ง่านต่อการบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ราคาย่อมเยาว์ และเป็นเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นในประเทศ อะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี จากการใช้งานปกติ จึงเป็นเครื่องจักรที่คุ้มค่าต่อการลงทุนนอกจากนั้นการบริการหลังการขาย ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานการบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศไทย บริการตรวจเช๊คตัวเครื่องตลอดอายุการใช้งาน