จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้พริกขี้หนูของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถูกแดดเผาไหม้แห้งเหี่ยว ผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะที่เกษตรกรต้องช่วยกันรีบเก็บพริกขายก่อนกำหนด เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยไว้นานอีก 4 – 5 วัน จะได้รับความเสียหายยกสวน

โดยเกษตรกร บอกว่า พริกขี้หนูนั้นสู้ความแรงของแดดไม่ไหว แม้จะใช้น้ำช่วยรดแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากน้ำระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ปกติจะเก็บพริกขี้หนูในช่วงอายุ 90 – 100 วันออกขาย

แต่ล่าสุด ต้องเร่งเก็บพริกขี้หนูที่อายุได้เพียง 80 – 90 วันออกขายแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตเสียหายไปมากกว่านี้  อย่างไรก็ตาม ช่วงปกติจะส่งพริกขี้หนูขายในราคา 25 – 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะส่งขายได้ราคาเท่าไร