Loading
  • Opening Times: Monday - Saturday 8.00 - 17.00
(+66)2-757-4792-5 admin@tongchang.co.th

วัน: มกราคม 11, 2019

3 posts

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2561 กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสตอกของรัฐ และเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวในสตอกของรัฐที่ผ่านการตรวจนับปริมาณและมีผลการตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพรวมทั้งสิ้น 16.84 ล้านตัน มูลค่ารวม 145,080 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลไม่ต้องแบกรับภาระค่าเก็บรักษาข้าวไว้ในสตอกเดือนละกว่าพันล้านบาท ซึ่งได้ส่งผลดีทำให้กำจัดอุปทานส่วนเกินที่เคยกดทับตลาดและราคาข้าวไทยได้หมดไป จึงส่งผลโดยตรงทำให้ระบบการผลิต การค้า และราคาข้าวของไทยกลับสู่ภาวะปกติตามกลไกตลาด เรียกคืนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และยุติการนำข้ออ้างเรื่องสตอกข้าวของรัฐไปกดราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่เกษตรกรควรจะได้รับได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลจากการระบายสตอกออกไปจนหมด Read more กรมการค้า ตปท.ปลื้ม ระบายข้าวค้างสตอก 16.84 ล้านตันหมดเกลี้ยง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าข้าวสีไทยให้เป็นมาตรฐานสมัครใจ (มาตรฐานแนะนำ) ตามข้อเสนอของคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ได้จัดทำร่วมกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายหลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำหรับมาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย ทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสี คือ กลุ่มข้าวสีดำ สีม่วงดำ และสีม่วง ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมนิล ข้าวเหนียวพันธุ์ก่ำล้านนา ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว Read more พาณิชย์ไฟเขียวกำหนด “มาตรฐานข้าวสี” หวังช่วยยกระดับข้าวสีไทย ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

กรมการค้าต่างประเทศสรุปส่งออกข้าวปี 61 ทำได้ 11.13 ล้านตัน มูลค่าพุ่งกว่า 1.8 แสนล้านบาท เหตุไม่มีสต๊อกกดดันราคา หลังระบายไปเกลี้ยงทั้ง 16.84 ล้านตัน คาดปี 62 ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน ระบุแม้ปริมาณลด แต่ราคายังดี จากการเร่งผลักดันส่งออกข้าวคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว พร้อมลุยขยายตลาดต่อเนื่อง พร้อมถกจีนซื้อข้าวจีทูจีแสนตันที่ 8 Read more จบปี 61 ไทยส่งออกข้าว 11.13 ล้านตัน มูลค่า 1.8 แสนล้าน คาดปี 62 ลดลงเล็กน้อย แต่ราคายังดี

thThai
en_USEnglish thThai