ทีดีอาร์ไอ 11 ก.พ. –  ทีดีอาร์ไอจับมือชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก ค้านร่าง พ.ร.บ.ข้าว หวั่นกระทบชาวนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้ โทษสูงคล้ายก่ออาชญากรรม เสนอขยายเวลารับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีอีอาร์ไอ) จัดสัมมนา “ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. … : ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง”  โดยเชิญสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวเข้าร่วมให้ความเห็น

ในการเสวนาระบุว่าร่างแก้ไข พ.ร.บ.ข้าวนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญเตรียมสรุปเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 เร็ว ๆ นี้ เห็นว่าร่างแก้ไขดังกล่าวยังมีประเด็นน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและการค้าเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรา 27 กฎหมายให้อำนาจเฉพาะการค้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์หรือข้าวปลูกใช้เองแบบในอดีตจะไม่สามารถทำได้ รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งชาวนารวมกลุ่มกันพัฒนาสายพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จะดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติอัตราโทษสูงถึงจำคุก 1 ปี หรือปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ทางนักวิชาการทีดีอาร์ไอและผู้แทนสมาคมต่าง ๆ ขอให้ สนช.ยืดเวลาออกไปก่อน เพื่อเปิดกระบวนการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแก้ไขมาตราสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการข้าว หากพิจารณาไม่ทันสมควรให้รัฐบาลใหม่มาดำเนินการ

อ่านต่อได้ที่….https://www.tnamcot.com/view/Xe9C6ub