เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ๔ ภาค ในงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ–20 ธ.ค.–สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ ๔ ภาค ในงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑(Thai rice festival 2018) โดยกรมการข้าว ได้จัดงานนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยสู่กระแสนิยม อีกทั้งเชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้คนไทยและชาวต่างประเทศ ได้ทราบถึงคุณค่าข้าวไทยที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ และแตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ ในทั่วโลก

โอกาสนี้ กรมการข้าวได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานคนเมือง บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2931271