“กฤษฎา” ยันคุณภาพ “ข้าวหอมมะลิไทย” ยังเจ๋งเหมือนเดิมทุกประการ แม้แพ้ข้าวกัมพูชา ไม่กระทบส่งออกข้าว

ตามที่มีการประกวดข้าวโลกปี 2018 ในการประชุมสัมนาข้าวโลก (World Rice Conference2018) ที่ เวียดนาม ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าข้าวหอมมะลิกัมพูชามาลีอังกอร์ ได้ที่ 1ในขณะที่ ข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 และข้าวหอมมะลิเวียดนามพันธุ์ ST24 ได้ที่ 3 นั้น

นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ.กล่าวว่า การประกวดหอมมะลิโลกดังกล่าวได้เริ่มมา ตั้งแต่ ปี 2552 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกโดย ข้าวหอมมะลิไทยได้ ที่1 และต่อมาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกปี มาจนในปีนี้เป็น ปี ที่ 10 นั้น สำหรับข้าวหอมมะลิไทย เราได้รางวัลที่ 1 บ้างที่ 2 บ้างสลับไปมาโดยสรุปข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 1 มา 5 ครั้งแล้ว ผลการประกวดข้าวโลกในเวทีดังกล่าวข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิของ กัมพูชา และสหรัฐอเมริกาก็จะผลัดกันครองรางวัลที่ 1 กับ ที่ 2 บ้าง บ้างปีก็ครองชนะเลิศด้วยกันมาโดยตลอด ไม่ใช่ว่าข้าวหอมมะลิไทยได้ที่ 2 เป็นครั้งแรกประกอบกับการประกวดดังกล่าว ก็เป็นการจัดของสมาคมผู้ค้าข้าวระหว่างประเทศที่เชิญชวนพ่อค้าเอกชน หรือสมาคมค้าข้าวของแต่ละประเทศส่งเข้าประกวด ดังนั้นบางปีก็จะมีผู้ส่งเข้าประกวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละบริษัทหรือสมาคมที่จะส่งเข้าประกวดด้วย

อ่านต่อได้ที่….http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/816463