สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2561) มีปริมาณ 7,139,241ตัน มูลค่า115,712 ล้านบาท (3,633 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 3.6% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,406,848 ตัน มูลค่า 110,151ล้านบาท (3,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณ 976,688 ตัน มูลค่า 16,081ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 16.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีปริมาณ 836,381 ตันมูลค่า 13,830 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณมากถึง 672,226 ตัน เพิ่มขึ้น 18.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในแถบอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ขณะที่เดียวกันก็ยังคงมีการส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เบนิน กาน่า เคนยา เป็นต้น

ในขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 144,022 ตัน เพิ่มขึ้น2.26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจำ เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 98,626 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น

สำหรับในเดือนกันยายนนี้สมาคมคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ900,000ตันโดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการส่งมอบข้าวขาวให้แก่ผู้ซื้อในแถบเอเชียซึ่งยังคงต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เช่นเดียวกับตลาดแอฟริกาที่ยังคงนำเข้าทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งเพื่อเก็บสต๊อกไว้ใช้ในช่วงปลายปี เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เคนยาเบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่….https://www.naewna.com/business/367026/preview