สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง 10 เดือนของปี 2561 มีปริมาณ 9,049,105 ตัน เพิ่มขึ้น 0.3% มูลค่า 4,567 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  หรือประมาณ 146,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 9,024,289 ตัน มูลค่า 3,957 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ 134,905 ล้านบาท

สมาคมฯรายงานต่อว่า การส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณ 927,526 ตัน มูลค่า 15,034 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 5.6% และ มูลค่าลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 ที่ส่งออกปริมาณ 982,340 ตัน มูลค่า 15,284 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออก ข้าวนึ่งในเดือนที่ผ่านมาลดลง จากเดือนกันยายนที่มีการส่งออกปริมาณมาก เพราะผู้นําเข้าต้องเตรียมสต็อกข้าวไว้ใช้ในช่วงเทศกาล คริสต์มาสและปีใหม่ โดยในเดือนตุลาคมมีการส่งออกข้าวนึ่งปริมาณ 233,245 ตัน ลดลง 33.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วน ใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักของข้าวนึ่ง เช่น แอฟริกาใต้เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1252160