“กฤษฏา”ยันผลวิจัยข้าวหอมมะลิไทยยังมีลักษณะทางพันธุกรรมคงเดิม แต่การจัดการแปลงที่ไม่เหมาะสมและการเก็บเกี่ยวส่งผลถึงคุณภาพและความหอมน้อยลง สั่งกรมการข้าวให้ความรู้ชาวนา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการที่ได้สั่งการให้กรมการข้าวตรวจสอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยว่า ที่ปัจจุบันพบว่า ความหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์นั้นลดลง กรมการข้าวได้รายงานผลวิจัยว่า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมล็ดพันธุ์แท้จากกรมการข้าวไม่พบว่า มีความแปรปรวนของลักษณะสรีระและทางพันธุกรรม ยังมีความหอมเหมือนเดิมไม่น้อยลง ปัญหาความหอมของข้าวที่ลดลง จากงานวิจัยข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพบว่า เกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการในแปลงนา และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมืองที่ปรับตัวได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ต้นสูง ฟางข้าวอ่อนล้มได้ง่าย ดังนั้น จึงเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ในช่วงข้าวออกดอกซึ่งเป็นระยะที่ข้าวสะสมแป้งต้องไม่ให้น้ำขังแปลง จึงจะเกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างสารหอมระเหยทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีความหอมมาก อีกทั้งในช่วงข้าวสะสมแป้งเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น หากปีใดมีอากาศเย็นยาวนานจะทำให้สารหอมระเหยในข้าวจะคงอยู่ในเมล็ดข้าวได้มากกว่าปีที่มีอากาศร้อน

รมว.กษ.สั่งกรมการข้าวให้ความรู้ชาวนารักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/678561