กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมล็อตสุดท้ายของปี 61 ปริมาณรวม 2.673 แสนตัน แยกเป็นข้าวไม่ใช่คนบริโภค 2.45 แสนตัน และข้าวไม่ใช่คนและสัตว์บริโภค 2.23 หมื่นตัน เปิดให้ตรวจสอบสภาพข้าว 20-24 ส.ค.นี้ และให้ยื่นซองคุณสมบัติ 27 ส.ค. ก่อนเปิดยื่นซองราคา 29 และ 30 ส.ค. โดยจะเปิดซองในวันเดียวกัน คาดขายหมดได้เงินคืนรัฐไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้าน

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้ออกประกาศ (TOR) เพื่อประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 2.45 แสนตัน และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณ 2.23 หมื่นตัน รวมทั้ง 2 กลุ่มปริมาณ 2.673 แสนตัน ตามแผนการระบายที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบ โดยจะใช้เงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกันกับการประมูลข้าวครั้งที่ผ่านมา และหากปรากฏภายหลังว่าผู้เสนอซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้

อ่านต่อได้ที่……commercenewsagency.com