พณ.กล่อมพ่อค้าข้าวฮ่องกงดันออร์เดอร์เพิ่มพยุงส่งออก

พาณิชย์รับคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงลุยแปลงนา-ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว หวังเปิดตลาดข้าวขาวพื้นนิ่ม หลังเริ่มส่งออกลดลง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 47 ราย จาก 44 บริษัทที่มาเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออก และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไทยที่น่าสนใจและมีองค์ความรู้ใหม่ๆ

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและผลิตข้าวขาวพื้นนิ่ม โดยผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้มีโอกาสเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตและทดลองชิมข้าวขาวพื้นนิ่มหลายสายพันธุ์ที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ รสชาตินุ่ม กินอร่อย เช่น ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 ข้าวพันธุ์ กข 21 กข 43 และ กข 59 เป็นต้น โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นนำเสนอให้ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้รู้จักข้าวคุณภาพดีชนิดอื่นๆ ของไทยและน่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการส่งออกข้าวดังกล่าวเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้ในอนาคตต่อไป

พณ.กล่อมพ่อค้าข้าวฮ่องกงดันออร์เดอร์เพิ่มพยุงส่งออก…. อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/economy/570847