ส.ผู้ส่งออกข้าวฯเดินสายสำรวจข้าวหอมมะลินาปี ชี้พื้นที่ลดลง 2.21% ผลผลิตลดลง 8% ดันราคาข้าวเปลือกมะลิพุ่งตันละ 1.3 หมื่นบาท เตรียมหนุนเกษตรกรลุยปลูกข้าวขาวพื้นนุ่มลอตแรกออกสู่ตลาดต้นปี”62 

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ทาง ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิปี 2561/2562 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2561/62 มีประมาณ 37.4 ล้านไร่ ลดลง 2.21% จากปีการผลิต 2560/2561 นอกจากนี้ ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ยังได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง โรค และแมลง เป็นต้น รวมประมาณ 1,938,798 ไร่ หรือคิดเป็น 25.07% เทียบปีการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 2,587,505 ไร่ ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 12,392,541 ตัน ลดลง 8.00% จากปีการผลิต 2560/61 ปริมาณ 13,470,676 ตัน โดยจะเป็นผลผลิตข้าวเจ้า 7,277,953 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 8,410,906 ตัน ส่วนข้าวเหนียวผลิตได้ 4,313,999 ตัน จากปีก่อนที่ผลิตได้ 5,059,770 ตัน

อ่านต่อได้ที่…https://www.prachachat.net/economy/news-244905