นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปีคือระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2563 โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลง 2 ปีดังกล่าวตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปปินส์ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ หรือผู้ที่มอบหมาย ต่ออายุให้เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดให้ประเทศที่สามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(จีทูจี) ต้องจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วเท่านั้นซึ่งรัฐบาลไทยได้เริ่มทำบันทึกความตกลงมาตั้งแต่ปี 2554 และต่ออายุบันทึกความตกลงมาโดยตลอดโดยสาระสำคัญในบันทึกความตกลงกำหนดปริมาณการซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาดสถานการณ์การผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศและราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงในขณะนั้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่…http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830065