ข้าวไทยถูกแย่งตลาด ส่งออกหอมมะลิปี'62 แค่1ล้านตัน หลังราคาสูงกว่าเพื่อนบ้าน

เอกชนประเมินปี 2562 ส่งออกข้าวหอมไทยลด 20% เหลือ 1 ล้านตัน เหตุเจอกัมพูชาและเวียดนามตีตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปี 2562 คาดว่าการออกข้าวหอมมะลิของไทยจะปรับตัวลดลงประมาณ 20% เหลือส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน จากปี 2561 ที่ส่งออกประมาณ 1.2-1.3 ล้านตัน ซึ่งลดลง 20% เช่นเดียวกันจากปี 2560 ที่ส่งออกประมาณ 1.6 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิไทยปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาด ผู้ซื้อหันไปสั่งซื้อข้าวหอมจากประเทศคู่แข่ง เช่น กัมพูชา และเวียดนาม

“ราคาข้าวหอมมะลิไทยส่งออกอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน สูงกว่าข้าวหอมกัมพูชาเกือบ 200 ดอลลาร์ ทำให้สหรัฐจากเดิมที่เคยนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยจำนวนมาก หันไปสั่งซื้อกับกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น ส่วนตลาดฮ่องกงก็มีการหันไปนำเข้าข้าวหอมจากเวียดนามมากขึ้นเช่นกัน เพราะราคาข้าวหอมเวียดนามต่ำมาก ซื้อข้าวหอมมะลิไทย 1 ตัน ได้ข้าวหอมเวียดนาม 3 ตัน” นายชูเกียรติ กล่าว

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฮ่องกง ได้รายงานการนำเข้าข้าวช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 2561) พบว่าฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ รวม 2.78 แสนตัน ลดลง 2.45% เมื่อเทียบกับปริมาณ 2.85 แสนตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 1.53 แสนตัน ลดลง 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่นำเข้า 1.88 แสนตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 5,500 ตัน ข้าวหอม 1.4 แสนตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,000 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด หรือลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 66.%

อย่างไรก็ตาม ฮ่องกงได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามรองลงมาจากไทยในช่วง 11 เดือน ปริมาณ 6.86 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 48.5% ประกอบด้วย ข้าวหอม 6.1 หมื่นตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 7,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7% จีนประมาณ 2.06 หมื่นตัน ส่วนแบ่งตลาด 7.4% กัมพูชา 1.34 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 15.5% ส่วนแบ่งตลาด 4.8% ออสเตรเลีย 9,700 ตัน ส่วนแบ่งตลาด 3.5% สหรัฐ 6,200 ตัน ส่วนแบ่งตลาด 2.2% และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน ส่วนแบ่งตลาด 2.1%

สำหรับเดือน พ.ย. 2561 ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย อยู่ที่ 8.36 ดอลลาร์ฮ่องกง/กิโลกรัม (กก.) ลดลงประมาณ 3.68% เมื่อเทียบกับ 8.68 ดอลลาร์ฮ่องกง/กก. ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม อยู่ที่ 4.99 ดอลลาร์ฮ่องกง/กก. เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับ  4.94 ดอลลาร์ฮ่องกง/กก.

ที่มา https://www.posttoday.com/economy/575125