ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวระหว่างการนำคณะผู้ส่งออกลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามผลผลิตข้าวนาปี 2561/62 และข้าวหอมมะลิ ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ว่า จากการที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตข้าวในครั้งนี้พบว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การเก็บเกี่ยวก็ล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในช่วงนี้ออกมาน้อย และค่อยๆทยอยออกมาสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาเฉลี่ย 13,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นปีทองของเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ราคา ดังนั้น จึงต้องการให้เกษตรกรชะลอและทยอยเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ข้าวออกมาพร้อมมากกันเกินไป ซึ่งจะทำให้โรงสี ผู้ส่งออกรับซื้อไม่ไหวและจะมีผลกระทบต่อราคาข้าว ลดลง

“การเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันรวดเร็วมากขึ้น เพราะเกษตรกรใข้รถเกี่ยวมาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวทำให้ผลผลิตออกมาพร้อมกันมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งต่างจากอดีตมากที่กว่าจะเก็บเกี่ยวได้แต่ละครั้งต้องใช้เวลา และนอกจากนี้ประเมินว่าข้าวเปลือกหอมมะลิในปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 ล้านตันและจะแบ่งขายในประเทศและต่างประเทศ และหากเกษตรกร ทยอยเก็บเกี่ยว และเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง ค่อยๆทยอยออกสู่ตลาด เชื่อว่าในอีก 3 เดือนราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกษตรกรขายได้ราคา”

อ่านต่อได้ที่ https://www.prachachat.net/economy/news-240345