5 สมาคมชาวนา -โรงสี-ส่งออก กล่อมอธิบดีกรมการข้าว ส่งข้าวพันธุ์ใหม่ “กข79” ให้ชาวนาพื้นที่ภาคกลางในเขตชลประทานทดลองปลูก เทสต์ตลาดก่อน ประเดิมนำร่อง 1 หมื่นไร่ ชี้ได้ผล ปี 63 ใครอยากปลูกได้ปลูกไม่ล็อคสเปค แต่หากตลาดดิ่งไม่ขานรับก็ต้องปรับเป้าแผนการผลิตใหม่

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมกับ 5 สมาคม ประกอบด้วยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงการหารือโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจร คาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 หมื่นไร่ ซึ่งปัจจุบันข้าวนุ่มในขณะนี้ที่ได้รับความสนใจมากทั้งในและต่างประเทศ

“ฟังจากสมาคมต่างๆ ผลสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากได้ “ข้าวพันธุ์ กข79” ซึ่งกรมการข้าวเพิ่งจะรับรองพันธุ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งในหลักการเมล็ดพันธุ์หลักยังมีจำนวนไม่มากการที่จะให้มีพื้นที่ปลูกข้าว กข79 จำนวนมาก และมีผลผลิตมากพอที่ตลาดจะมารองรับได้นั้นต้องขอเวลา 1 ปี คาดว่าในปี 2563 จะขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ได้มากพอสมควร แต่เมื่อคุยแล้วสถานการณ์ต่างๆ เห็นว่าข้าวนุ่มเป็นที่ต้องการตลาดในประเทศค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการเอง โรงสี ผู้ส่งออก และในส่วนของกลุ่มเกษตรกร ก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี

กรมการข้าวเองจึงได้มาปรับแผนใหม่ ก็คือในระหว่างปีนี้จะหาเมล็ดพันธุ์จำนวนหนึ่ง กข79 ทดลองตลาด ดึงโรงสี ผู้ส่งออก และกลุ่มเกษตรกร ในเงื่อนไขก็คือต้องเลือกพื้นที่กำหนดโซนในเขตชลประทาน มีลักษณะแปลงไม่กระจัดกระจาย เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เล็งไว้เป็นแปลงใหญ่ขับเคลื่อนแผนนโยบายดังกล่าวนี้เป็นโครงการทดลองตลาดร่วมกันโดยจะมีการเชื่อมโยงตลาดครบวงจร”

ในระหว่างนี้ทางสมาคมต่างๆ ก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าแทนที่กรมจะเร่งผลิตอย่างเดียว ในระหว่างนั้นน่าจะมีการทดลองตลาดด้วย เพราะในระหว่าง 1 ปีจะได้ทราบว่าจะเป็นอย่างไร  จะทำให้แผนการผลิตในปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้หากตลาดต้องการสูงก็จะต้องมีการปรับเพิ่มผลการผลิตให้เต็มที่ แต่ถ้าตลาดไม่รับก็อาจจะต้องปรับทบทวนการผลิตให้น้อยลงมา

เมื่อมาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักเหตุผลรองรับได้และมีประโยชน์ ทางกรมจึงเห็นว่าจะเร่งมาดำเนินการเพื่อสรุปพื้นที่เป้าหมายให้แน่ชัด อย่างไรก็ดีนับว่าเป็นมิติใหม่ของกรมการข้าว ต่อไปในอนาคตจะมีการประชุมหารือสม่ำเสมอเพื่อให้มีเป้าหมายแผนการผลิตที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นอยากจะขอให้ชาวนาที่อยากจะปลูกข้าวพันธุ์นี้ให้ใจเย็นนิดหนึ่ง เพราะแค่ทดลองตลาดเท่านั้น จะเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพก่อน ขอทดสอบตรงนี้ก่อน แต่ถ้าทุกอยากเป็นไปตามเป้าหมายก็คือมีตลาดรองรับ ส่งออกไม่มีปัญหา ทางกรมการข้าวจะให้ทุกคนได้ปลูกแน่นอนไม่มีการจำกัดอะไรทั้งสิ้น แต่ตอนนี้ที่ต้องควบคุม เพราะไม่รู้อนาคตตลาดจะไปได้หรือไม่

อนึ่ง ที่มาของการประชุมสืบเนื่องมาจากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นั้นได้มอบหมายให้กรมการข้าวประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำตลาดข้าวนุ่มแบบครบวงจรสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออก โดยกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว การรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่และการหาตลาด ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานั้น ทางกรมการข้าว จึงได้จัดการประชุมหารือในโครงการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจรในวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

อ่านต่อได้ที่…http://www.thansettakij.com/content/398186