นายมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ กรมฯได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ กลุ่มที่ 3 ล็อตสุดท้าย ปริมาณกว่า 22,000 ตัน จากการเปิดซองเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย จาก 12 รายที่มายื่นซอง ซึ่งคิดปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูล โดยราคาเฉลี่ย 4,584 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 114 ล้านบาท  และข้าวสารในสตอกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน กลุ่มที่ 2 อีก 240,000 ตัน ซึ่งเปิดประมูลเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งมีผู้เสนอซื้อสูงสุด 5 ราย ในปริมาณทั้งหมดเช่นกัน โดยราคาเฉลี่ย 6,670 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อรวม 1,655 ล้านบาท รวมทั้ง 2 กลุ่มคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,769 ล้านบาท     หลังจากนี้ จะรวบรวมผลการยื่นซองเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณา ก่อนเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.พิจารณาอนุมัติต่อไป

อ่านต่อได้ที่ Bankokbiznews