กรมการค้าต่างประเทศนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนามกับสมาคมอาหารเวียดนาม หวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์การค้าข้าวระหว่างกัน เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคาข้าวของทั้งสองประเทศ

img

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-17 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย และเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม กับสมาคมอาหารเวียดนามและหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะส่งออกข้าวอยู่ที่ 6 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.16 ล้านตัน และรัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าว รวมทั้งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 2562 จะมีการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 11.09 ล้านตัน

อ่านต่อได้ที่…https://www.commercenewsagency.com/news/1897