ก.แรงงาน ลุยปั้นผู้ประกอบอาหารไทย มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพไปต่างแดน โกยรายได้หลายหมื่น บาทต่อเดือน


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนโยบายส่งเสริม “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และได้กำหนดมาตรการที่จะส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารที่ล้ำสมัย ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านแรงงานและผู้ประกอบการที่มีความสุภาพ มีจิตบริการและความมีเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากำลังแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ

นายสุทธิ กล่าวต่อไป ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการฝึกอบรมด้านอาหารไทย ซึ่งในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลกและนวัตกรรมด้านอาหาร กว่า 7,700 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 2,160 คน สำหรับจังหวัดที่กำลังจะดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นี้ อาทิ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ) ชัยนาท มีกำหนดเปิดอบรม 2 สาขา ได้แก่ การทำเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 และสาขาการประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 สำหรับ สนพ.อ่างทอง มีกำหนดจัดอบรมการประกอบอาหารเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก รุ่นที่ 2 ในสาขา อาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ และสาขา การทำอาหารว่าง และขนม เริ่มอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมณ ที่ตั้งของสำนักงานทั้ง 2 แห่ง หรือสอบถามได้ที่ สนพ.ชัยนาท 0 5647 6745- 8 สนพ.อ่างทอง 0 3586 2026-9 สำหรับในกรุงเทพมหานครและอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกสาขาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4035 หรือ 0 2245 4317 ต่อ 312 หรือ 1506 ต่อ 4

“เสน่ห์ของอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นอาหารสุขภาพ ใช้ไขมันในการปรุงอาหารน้อย เน้นผักเป็นสำคัญ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณทางยาในคราวเดียวกัน ทำให้อาหารไทยเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ผู้ผ่านการอบรมด้านอาหารไทย ส่วนใหญ่จึงมุ่งหวังไปทำงานในต่างประเทศ เพราะมีรายได้สูงเกือบแสนบาท บางรายนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นธุรกิจ Startup ด้านอาหาร สำหรับแรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น กพร.ได้บูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง การดูแลและคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศด้วย” อธิบดีกพร.กล่าว

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2771233