ธกส.ประเมิน ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิด จะปรับราคาเพิ่มขึ้นในปี 2561 ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าราคาสินค้าปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องจับตาราคาน้ำมันและปัญหาภัยธรรมชาติ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า แนวโน้มราคาสินค้าในปี 2561 น่าจะไม่แตกต่างจากปี 2560 มากนัก โดยเฉพาะในส่วนของราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง แต่ยังต้องจับตาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆ จะเป็นปัจจัยหลักที่จะมาส่งผลให้ราคาสินค้าผันผวนได้ ขณะที่ทิศทางราคาสินค้า ที่เกี่ยวเนื่องกันกับราคาน้ำมัน ที่ขณะนี้ปรับตัวสุงขึ้น ทั้งในส่วนภาคบริการ ยานพาหนะและการขนส่ง มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 0.6 – 1.6% ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับปี 2560

ขณะที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาธ.ก.ส. คาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้นปรับตัวสูงขึ้นต้องรับปีใหม่ 2561 โดยเฉพาะข้าว เนื่องจากยังมีความต้องการของตลาดต่างประเทศ และมาตรการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ที่ช่วยชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วยสนับสนุนราคาให้สูงขึ้น

ส่วนสถานการณ์ราคายางพาราแผ่นดิบจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.00-6.30% อยู่ที่ราคา 42.32-44.54 บาท/กก. เนื่องจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของภาครัฐ จะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ยางพารายในประเทศของผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่ปาส์มน้ำมันคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.57-21.42% อยู่ที่ราคา 2.90-3.40 บาท/ก.ก. เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่ลดลงประกอบกับภาครัฐเร่งดำเนินการระบายปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบให้กลับสู่ระดับปกติจะส่งผลให้แนวโน้นราคาปาล์มน้ำมันมีทิสทางดีขึ้น