กรมการข้าว เตรียมส่งข้าว กข43 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล คาดหวังเปิดทางสู่ตลาดต่างประเทศ หลังเป็นที่นิยมในไทย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน…

กรมการข้าว ส่งข้าวกข43 วิเคราะห์ค่า GI ออสเตรเลีย หวังปูทางตลาด ตปท.

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการข้าวเตรียมส่งตัวอย่างข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index หรือที่เรียกว่า GI) ที่ Sydney University Glycemic Index Research Service (SUGiRS) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ซึ่งมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานกลางของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดิมทีกรมการข้าวได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยข้าวสารพันธุ์ กข43 แล้วพบว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนต่ำ (GI = 57.5) ต่ำกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งหมายถึงข้าว กข43 เมื่อหุงสุกและรับประทาน จะทนต่อการย่อยได้ดีกว่า จึงผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่น จากผลการวิจัยดังกล่าวนำไปสู่การต่อยอดการผลิตและการตลาด จนเกิดผลิตภัณฑ์ข้าว กข43

“ความร่วมมือกับ SUGiRS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล ดำเนินการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลในข้าว กข43 ก่อนจะขอรับรองผลิตภัณฑ์ Low-GI ในประเทศออสเตรเลียต่อไป ทั้งนี้ SUGiRS เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสถาบันตรวจค่าดัชนีน้ำตาลตามมาตรฐาน ISO 26642:2010 และมีเครือข่ายงานวิจัยด้านดัชนีน้ำตาลทั่วโลก ดังนั้น หากมีผลการศึกษาข้าว กข43 จาก SUGiRS จะช่วยเพิ่มช่องทางในตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าสามารถเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆ ไปใช้อ้างอิงทางการตลาด ภายในเดือนเมษายนนี้” นายประสงค์กล่าว

อ่านต่อได้ที่…..https://www.thairath.co.th/content/1500015