กรมการข้าว นำนักวิจัยร่วมหารือผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานอินทรีย์จีน พิจารณาแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานอินทรีย์ของ 2 ประเทศ รองรับการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังประเทศจีน

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังจาการเข้าพบ นายถัง เริ้น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Certification Center  หรือ COFCC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้นำนักวิจัยร่วมหารือถึงแนวทางพิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานและศึกษาเทียบเคียงระบบมาตรฐานอินทรีย์ของทั้ง 2 ประเทศ รองรับการขยายตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อยู่ใกล้ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน นับเป็นโอกาสดีที่คณะนักวิจัยกรมการข้าวจะได้เข้ามาศึกษาจากประเทศผู้บริโภคข้าวรายใหญ่โดยตรงว่ามีความต้องการสินค้าข้าวอย่างไร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่จะผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดทั่วโลกรวม 3 ล้านล้านบาท ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Ministry of Agriculture หรือ MOA) และรับผิดชอบจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรตามมาตรฐานอินทรีย์จีนที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Certification and Accreditation Administration หรือ CNCA)

อ่านต่อได้ที่….https://siamrath.co.th/n/48135